Ett år med solceller

Ett år med solceller

Här kommer en sammanställning av året med solceller 2021-11-01 — 2022-10-31:

Sammanfattning

  • Ett bra väder-år resulterade i ca 30% bättre sol-produktion än beräknat
  • Ökade el-priser ledde till återbetalningstiden sjönk från 8,5 år till 4,9 år
  • Besparing genom användning av solel: 8 807 kr
  • Försäljning av solel: 22 439 kr
  • Total besparing + intäkt: 31 246 kr

Produktion

Beräknad och faktisk produktion

Bättre väder under året ledde till 13 009 kWh jmf med beräknade 10 068 kWh. Man kan se att en majoritet av produktionen sker under mars – september:

Solel-produktion per månad

Tyvärr är det också så att behovet av el är också minst under dess månader:

Konsumption jmf med Produktion

Intäkter och besparingar

Egenanvändningen av solel är ca 30% under ett år. Men eftersom man får ca 30% mer för en egenanvänd kW (pga skatter man slipper betala) så står egenanvändningen rent budgetmässigt för mer än 40% – se nedan.

Summa intäkter och besparingar

Återbetalningstid

Pga höga elpriser under året blev det mycket mer besparat och sålt än beräknat. Återbetalningstiden sjönk till 4,9 år:

Återbetalningstid mm

Man kan också se att april månads klara kalla väder är något som är bra för produktionen då solcellernas verkningsgrad sjunker med högre temperatur.

Däremot gjorde de långa juni-dygnen att maximal produktion / dag inträffade 5 juni.

30-års beräkning

Slutligen en liten beräkning in i framtiden:

30 år i framtiden

Tags:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *