Installera solceller – saker att tänka på

Installera solceller – saker att tänka på

Detta är en liten sammanfattning av viktiga saker som jag snappade upp under min installation av en anläggning som produktionssattes hösten 2021. Jag tog in offerter från 7 olika företag. Valde en anläggning från Solinnovation:

 • 27 st Trina Solar 395W, totalt: 10,67kW
 • Beräknad produktion: 10620 kWh/år
 • Växelriktare: Huawei SUN2000-10KTL-M1 (batteriförberedd)
 • Garantier: 15 år solceller, 25 år effektgaranti, 10 år växelriktaren, 10 år montagesystemet, 10 år på installationen, 5 år funktionsgaranti
 • Anläggningen besiktades av Energikvalitet

Ta inte detta som något facit – det finns många saker att tänka på och varje hus och installation har sina utmaningar och möjliga lösningar. Jag vet inte heller om anläggningen håller vad den lovar 🙂 Men det kan kanske hjälpa någon på traven framåt i alla fall.

Lycka till!

Tidplan

Hur lång tid tar det egentligen? Många firmor lovar 6-8 veckors leveranstid från beställning till anläggningen är klar. För mig tog det 12 veckor, kanske beroende på semesterperioder – men räkna med att det tar lite tid. Detta är ungefär det som skall göras:

 1. Begär in offerter från bolag, diskutera offerter, kontrollera detaljer osv osv. (ca 3-4 veckor)
 2. Gör beställning
 3. Vänta 6-10 veckor
 4. Förberedande arbete (dra elrör t.ex.)
 5. Installation (ca 3-4 dagar)
 6. Besiktning av anläggningen (ca 2 timmar)
 7. Besiktning av elnät-leverantören (ca 1-2 veckor efter installationen)
 8. Nu är anläggningen igång och du konsumerar den el den producerar, men du säljer inte el ännu
 9. Byte av elmätare – för att kunna sälja el (ca 2-3 veckor efter elnät-godkännande)
 10. Nu är du helt igång och säljer den el du inte konsumerar själv

Besiktningsfirma

En besiktningsfirma är bra både efter och före installationen Det är många saker att tänka på vid en installation av en anläggning. T.ex. något som är viktigt är att installatören väljer rätt montagesystem till solpanelerna som installationsfirman föreslår. Det finns besiktningsfirmor som gör en besiktning av installationen efter den är klar och tittar på el-installationen, montering av paneler, dragning av kablar, jordning av apparater, kablage använt mm mm. Men man kan även ha nytta av dem innan man gör själva beställningen. Som t.ex. att titta på den offerten man får från installationsfirman och kommentera den, föreslå förändringar osv. En kostnad på ca 1000kr, denna dras av från besiktningen om man beställer den tjänsten av dem (ca 3000kr). Besiktningsfirman jag använde mig av tillhandahåller denna tjänst (www.solenergikvalitet.se). De har även statistik på besiktningar gjorda, där man kan se hur olika installationsföretag har presterat: https://www.solenergikvalitet.se/protokoll

Smartmätare

Klarar man sig utan en smartmätare, kommer inte de snart ändå? Elnät-bolaget byter ut din mätare till en som klarar av att läsa av både inkommande och utgående el. Det innebär att de har koll på hur mycket du säljer också. Det innebär att du förbrukar så mycket solel du kan, det som blir över säljs automatiskt genom att det skickas ut på nätet genom mätaren som håller koll. Men om du skulle vilja ha kontroll på exakt vad du förbrukar i huset just i detta ögonblicket så behöver du en mätare som avläser de tre faserna som kommer in till huset.

 1. Smartmätare utan att byta din vanliga elmätare Detta är den enklaste formen av smartmätare. En sådan kostar ca 2000kr plus installation som behöver göras av en elektriker. Exempel på en sådan är https://tibber.com/se/store/produkt/watty-smart-energimatare
 2. Smartmätare som kräver en nyare form av elmätare Det finns billigare sådan elmätare som kostar ca 600kr och som kopplas in i en speciell kontakt (RJ12) på elmätaren som klarar Home Area Network (HAN). Exempel på en sådan är https://tibber.com/se/store/produkt/pulse-p1 MEN dessa kräver en nyare form av elmätare som enligt myndighetskrav skall finnas senast den 31 december 2024. I Göteborg installerar Göteborg Energi dessa 2023-2024, den elmätare de valt heter Omnia (läs mer här: https://www.goteborgenergi.se/kundservice/nya-smarta-elmatare/elmatare-omnia-e-meter )
 3. Smartmätare som är integrerad med din solcellsanläggning
  Om du skulle vilja styra din anläggning för att t.ex.:
  * Ha en anläggning som kan levereras 20 kW men du kan/vill inte byta din huvudsäkring så du kan bara sälja 10 kW – men du vill kunna förbruka upp till 20 kW i huset
  * Vill styra hur mycket du säljer och hur mycket du köper – t.ex. beroende på timpriser osv
  * Har ett batteripack kopplat till din anläggning
  Då behöver du en smartmätare som är integrerad med din solcellsanläggning. Enligt vad jag förstår finns det ingen riktig standard på de meddelanden som skickas mellan den smartmätaren och anläggningen. Det innebär att du behöver köpa en smartmätare som passar ihop med din anläggning. Jag har t.ex. en Huawei inverterare och behöver då en Huawei smartmätare som passar ihop med min anläggning. En sådan kostar ca 4000kr inkl installation av en elektriker.

Optimerare eller inte?

Vad är en optimerare, behöver man verkligen sådana? Jag har fått flera alternativ från olika bolag, anledningen är att jag ville ha offerter på system både med optimerare och utan optimerare. Du kanske känner till det redan, men om man har ett tak som har skugga delar av dagen så är det bra att ha optimerare på solpanelerna. Eftersom panelerna är seriekopplade så kan skugga på en panel dra ner effekten på alla paneler eftersom de måste anpassa sig till den panel som har minst effekt. Om man har optimerare så kan varje panel vara oberoende. Jag har ett bra tak med ingen skugga alls – förutom en panel som vid vissa lägen skuggas av köks-skorstenen. Jag har därför optimerare på EN solpanel. Optimerare gör att systemet blir dyrare, men också fler komponenter som kan gå sönder. En del av firmorna tyckte att alla skulle ha optimerare, medan en del firmor tyckte att jag skulle inte tjäna på det. Läs mer om optimerare här: https://solcellskollen.se/blogg/optimerare-till-solcellsanlaggningen-vi-reder-ut-vad-som-ar-bra-att-tanka-pa

Färg på solpanelerna

Helsvarta paneler är verkligen snygga, men är det också de bästa? När det gäller panelerna så är det ju populärt att ha helsvarta paneler. Men vad man bör tänka på är att solpaneler inte gillar värme. Och genom att välja paneler som inte är helsvarta så minskas värmen – och panelerna blir 5-10% mer effektiva. Jag valde inte helsvarta – och tycker det ser OK ut ändå.

Ekonomi

Hur kan man räkna hem en anläggning?

 • Utgifter
  • En 10kW anläggning utan optimerare kostar ca 100-120 kkr (inkl allt – 2021 års priser).
  • En 10kW anläggning med optimerare kostar ca 120-140 kkr (inkl allt)
 • Inkomster
  • Besparing genom förbrukning av solel
   • Först måste du vet hur mycket av solelen kan du förbruka? Några studenter gjorde en undersökning om man kunde komma fram till en formel för att uppskatta egenanvändningen av el. De kom fram till följande formel som jag testat mot vänner och bekanta som har anläggningar och den verkar stämma bra:
    • Egenanvändning (i %) = 56 % – 25,34 % x (Årlig solelproduktion från solceller / Total årlig elförbrukning i hemmet). T.ex.:
     • Solelprod: 10k kWh, Elförbr: 25k kWh — ca 45 % egenanvändning
     • Solelprod: 10k kWh, Elförbr: 15k kWh — ca 40 % egenanvändning
     • Solelprod: 10k kWh, Elförbr: 10k kWh — ca 30 % egenanvändning
     • Solelprod: 15k kWh, Elförbr: 10k kWh — ca 18 % egenanvändning
     • Exempel: 10 000 kWh, elförbrukn 15 000 kWh = 40% egenanvändning = 4 000 kWh Observera att din anläggning producerar el under dagen, då elpriserna oftast är som högst
     • Exempel på besparing:
      • Elbolag Spotpris: 0,500 kr/kWh
      • Elbolag Elcertifikat: 0,020 kr/kWh
      • Nätbolag Elöverföring: 0,305 kr/kWh
      • Nätbolag Elskatt: 0,445 kr/kWh
      • Moms 25%: 0,318 kr/kWh
     • BESPARING: 1,588 kr/kWh * 4 000 kWh = 6 350 kr / år
    • Försäljning av solel
     • Du kan sälja all el som du inte förbrukar, du säljer enligt spotpriset som gäller för den timmen du säljer. T.ex.:
      • 60% försäljning * 10 000 kWh = 6 000 kWh
      • Elbolag Spotpris: 0,500 kr/kWh
      • Elbolag Påslag Ursprungsgarantier: 0,100 kr/kWh
      • Nätbolag Nätnytta: 0,080 kr/kWh
      • Skatteverket Skattereduktion: 0,600 kr/kWh
      • TOTALT: 1,280 kr/kWh * 6 000 kWh = 14 030 kr / år
    • SUMMA
     • Kostnad anläggning: -120 000 kr
     • Intäkt per år: 6350+7680 = 14 030 kr
     • Återbetalningstid: 9,4 år
      • Här har jag räknat med 2% ränta för lån av 120 000kr och sedan använt följande formel i Excel (om du har svenskt excel är funktionens namn PERIODER):=NPER(2%/12;-14030/12;120000)/12
      • OBS Ovan har jag har inte räknat med försämring av solcellerna (ca 0,3% per år), spotpris-ökning (inflation t.ex.)
     • Hur betalas då investeringen? Bra fråga – detta beror på din privatekonomi En generell regel: kan du låna till investeringen billigare än vad investeringen ger i utdelning så är du på plus
     • Anläggningen i exemplet ovan ger 14030/120000 = 11,7% per år i avkastning. Kan du låna pengarna billigare så är du hemma. Eftersom denna anläggning höjer värdet på huset (se nedan) så kan jag tycka att behöver man låna så bör man göra det genom en utökning av huslånet.
 • Värdeökning
  • Enligt en undersökning gjord 2019 vid Uppsala Universitet som gått genom över 8668 installationer av solcellsanläggningar i Sverige 2012-2018 ökar hus i värde ca 14% vid installation av solceller, se: ”Pricing the Sun – a hedonic approach on the influence of photovoltaic systems on house prices in Sweden”, Uppsala Universitet 2019, https://stud.epsilon.slu.se/15049/1/bolin_a_190712.pdf
  • Enligt denna undersökning räcker det alltså att ditt hus är värt 857 000 kr (120000/0,14) för att värdeökningen skall bekosta investeringen.

Se ett annat blogg-inlägg för hur det har gått efter ett år.

Tags: ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *