Företagarens verktygslåda

Baklängesberäkning av moms

Momssats Ex. moms Moms
25% - -
12% - -
6% - -

Jämför timpenning med en motsvarande månadslön som anställd

Konsultarvode (kr/tim):
Konsultarvode (kr/mån) Kostnader (kr/mån) Sociala avg. (kr/mån) Tjänstepension (kr/mån) Motsvarar lön som anställd (kr/mån)
- - - - -

Hur mycket kan jag ta ut i utdelning?

Du kan välja mellan Förenklingsregeln eller Huvudregeln.
Förenklingsregeln kan alltid användas. Huvudregeln kräver att du tar ut en lön över 6 IBB + 5% av bolagets totala löner eller över 9,6 IBB.

Förenklingsregeln Huvudregeln
Din årslön - -
Kommunal skatt - -
Statlig skatt - -
Utdelning - -
Skatt utdelning - -
TOTALT - -